VIZUÁLNÍ IDENTITA – POINT

Místo:
Autor: Anna Mertová
Studie: 2017
Realizace: 2018
Místo:
Autor: Anna Mertová
Studie: 2017
Realizace: 2018