KONVERZE VLEKOVÉ STANICE

Místo: Bratrouchov
Autor: Ing. arch. Dan Merta, Bc. Tomáš Haulík
Studie: 2021
Realizace: 2022-2023
Místo: Bratrouchov
Autor: Ing. arch. Dan Merta, Bc. Tomáš Haulík
Studie: 2021
Realizace: 2022-2023

V Krkonošském národním parku v obci Bratrouchov zakoupil investor objekt bývalé vlekové stanice na úpatí severozápadního svahu přilehlého kopce.

Zadáním investora byla konverze tohoto netradičního objektu pro rekreační účely.

Na základě obhlídky objektu jsme vyhodnotili jeho stávající stav jako vyhovující s tím, že koncept bude založen na zachování a doplnění původní hmoty a materiálů – dřevo, kámen a případně omítka a největší změnou projdou samotné dispozice, interiér a technologické vybavení domu.