BYTOVÝ DŮM MAŘATKOVA

Místo: Praha - Modřany
Autor: Ing. arch Dan Merta, Ing. arch Cyril Nešleha, Ing. Jakub Bilský
Studie: 2022
Realizace: 2023
Místo: Praha - Modřany
Autor: Ing. arch Dan Merta, Ing. arch Cyril Nešleha, Ing. Jakub Bilský
Studie: 2022
Realizace: 2023