LINEAR HOUSE

Místo: Praha - Lysolaje
Autor: Ing. arch Dan Merta
Studie: 2021
Realizace: 2022
Místo: Praha - Lysolaje
Autor: Ing. arch Dan Merta
Studie: 2021
Realizace: 2022

Komplikovaný přístup u rodinného domu v Lysolajích řeší bezbariérová rampa a moderní schodiště. Uliční úroveň je o pět metrů výš, než zbytek pozemku. To umožnilo umístit garáž do druhého patra.

Díky specifickému umístění parcely vůči přilehlé komunikaci se z uliční úrovně zdá, že je budova vysoká pouze jako jedno patro. Tento optický klam je pro nás samozřejmě výhodou. Celá stavba z ulice působí daleko menší, než ve skutečnosti celek je.

Noční pohled odhaluje míru provázanosti s exteriérem. V případě Linear House je to působivé množství. Celá stěna obývacího pokoje a část stěny kuchyně je opticky spojitá se zahradou.

Díky rozložení, hmot v obývacím pokoji vzniká prostorná část s vysokými stropy. Světlo tak z jihu prosvětluje značnou část interiéru.

Dřevo, beton, černá a bílá. To jsou stěžejní pilíře při navrhování tohoto interiéru. Prvky jsou rozmístěny často na středu stěn. Efekt symetrie nabourává sporadicky umístěná a pečlivě volená souhra různých elementů. Vzniklá nepravidelnost symetrii naopak umocňuje.