BYTOVÝ DŮM OHNIVCOVA

Místo: Praha 4
Autor: Ing. arch. Jiří Kynčl, Ing. arch. Dan Merta
Studie: 2019-2020
Realizace: 2022-2024
Místo: Praha 4
Autor: Ing. arch. Jiří Kynčl, Ing. arch. Dan Merta
Studie: 2019-2020
Realizace: 2022-2024