BLOCK HOUSE

Místo: Praha - Divoká Šárka
Autor: Ing. arch. Dan Merta,, Ing. arch. Anežka Přibylová
Studie: 2020
Realizace: 2021-2022
Místo: Praha - Divoká Šárka
Autor: Ing. arch. Dan Merta,, Ing. arch. Anežka Přibylová
Studie: 2020
Realizace: 2021-2022