BEZDĚČÍN KONCEPCE ÚZEMÍ

Místo: Bezděčín - Studie rozvoje území
Autor: Ing. arch. Jan Šefl, Ing. arch. Cyril Nešleha, Ing. arch. Dan Merta
Studie: 2022
Realizace:
Místo: Bezděčín - Studie rozvoje území
Autor: Ing. arch. Jan Šefl, Ing. arch. Cyril Nešleha, Ing. arch. Dan Merta
Studie: 2022
Realizace: