KONVERZE VLEKOVÉ STANICE

Location: Bratrouchov
Author: Ing. arch. Dan Merta, Bc. Tomáš Haulík
Study: 2021
Realization: 2022-2023
Location: Bratrouchov
Author: Ing. arch. Dan Merta, Bc. Tomáš Haulík
Study: 2021
Realization: 2022-2023

V Krkonošském národním parku v obci Bratrouchov zakoupil investor objekt bývalé vlekové stanice na úpatí severozápadního svahu přilehlého kopce.

Zadáním investora byla konverze tohoto netradičního objektu pro rekreační účely.

Na základě obhlídky objektu jsme vyhodnotili jeho stávající stav jako vyhovující s tím, že koncept bude založen na zachování a doplnění původní hmoty a materiálů – dřevo, kámen a případně omítka a největší změnou projdou samotné dispozice, interiér a technologické vybavení domu.