BYTOVÝ DŮM KOMOŘANSKÁ

Location: Praha - Modřany
Author: Ing. arch. Robert Hubička, Ing. arch. Dan Merta, Ing. arch. Cyril Nešleha, Ing. arch. Anežka Přibylová, Bc. Sebastian Trapl
Study: 2020 - 2021
Realization: 2022-2025
Location: Praha - Modřany
Author: Ing. arch. Robert Hubička, Ing. arch. Dan Merta, Ing. arch. Cyril Nešleha, Ing. arch. Anežka Přibylová, Bc. Sebastian Trapl
Study: 2020 - 2021
Realization: 2022-2025

Zadáním investora bylo navrhnout moderní 5 patrový bytový dům do proluky v Praze v Komořanech. Záměr, který byl spjat s celou řadou regulativů, má svoji západní fasádu tvořenou baterií lodžií kopírujících šikmou stavební čáru, ale samotná hmota dispozic je založena na ortogonálním půdorysu. Celkem se v nadzemních podlažích domu nachází 14 bytů. V parteru je pak vstup do domu a podzemní parking.